Založ si blog

Prestaňme podporovať vojnu ! Let’s stop supporting war ! Давайте перестанем поддерживать войну !

Už teraz má Slovensko krvavé ruky, ako negatívne dedičstvo predošlej vlády… Nepoznám obranné, či útočné zbrane. Každá zbraň zabíja ľudí a ničí materiálne hodnoty. Koľko ľudí zabili zbrane vyvezené zo Slovenska do vojny medzi Ruskom a Ukrajinou ? Koľko ruských, ale aj ukrajinských chlapcov, vojakov bolo nimi zabitých a koľko civilistov ? Koľko materiálnych škôd nimi bolo napáchaných ? Oheň sa nehasí benzínom, ale vodou. Vojna v dnešnej dobe, v dobe jadrových zbraní sa nevyhráva na bojisku, ale za rokovacím stolom.

Náboj, granát je len prostriedok k násilnej smrti. Páchateľ, vrah nie je len ten, čo stlačí spúšť, ale aj ten, kto dodáva zbrane …!

Táto vojna škodí celému svetu, ekonomicky i morálne !!!

V nenávisti sa žiť nedá ! Prestaňme podporovať vojnu, podporujme rokovania o mieri !!!

Ďakujem, Rastislav Kalafut
——-

Slovakia already has bloody hands, as a negative legacy of the previous government… I don’t know defensive or offensive weapons. Every weapon kills people and destroys material values. How many people were killed by weapons exported from Slovakia to the war between Russia and Ukraine? How many Russian, but also Ukrainian boys, soldiers were killed by them and how many civilians? How much material damage was done by them? Fire is not extinguished with gasoline, but with water. War nowadays, in the age of nuclear weapons, is not won on the battlefield, but behind the negotiating table.

A cartridge, a grenade is only a means of violent death. The perpetrator, the murderer is not only the one who pulls the trigger, but also the one who supplies the weapons…!

This war harms the whole world, economically and morally !!!

We cannot live in hatred !

Let’s stop supporting war, let’s support peace talks !!!

Thank you, Rastislav Kalafut

———————

У Словакии уже есть кровавые руки, как негативное наследие предыдущей власти… Я не знаю защитного или наступательного оружия. Любое оружие убивает людей и уничтожает материальные ценности. Сколько человек погибло от оружия, вывезенного из Словакии во время войны между Россией и Украиной ? Сколько русских, но и украинских мальчиков, солдат было ими убито и сколько мирных жителей ? Какой материальный ущерб ими был нанесен ? Пожар тушат не бензином, а водой. Сегодня, в эпоху ядерного оружия, войну выигрывают не на поле боя, а за столом переговоров.

Заряд, граната – это лишь средство насильственной смерти. Преступник, убийца – это не только тот, кто нажимает на курок, но и тот, кто поставляет оружие…!

Эта война наносит вред всему миру, экономически и морально !!!

Нельзя жить в ненависти !

Давайте перестанем поддерживать войну, давайте поддержим мирные переговоры !!!

Спасибо, Растислав Калафут.

Darmo ste intrigovali a pľuli na Fica, Danka i Pelegríniho, 30. 9. 2023 národ slovenský rozhodol, že dedičstvo našich otcov bude zachované !

06.10.2023

Úvod: Málo „svätých“, ak vôbec nejakého som stretol vo svojom živote. Človek nie je tvor dokonalý, ergo na každého z nás sa nejaká špina počas žitia nalepí, hoc i malá „nepatrná“, o to viac, že dnešný svet sa podobá skôr na spoločenské smetisko ako na čisté, „ideálne“ prostredie. Jadro: Toľko špiny, intríg za posledného tri a pol roka, prízemné a [...]

Už teraz je to hrozné. . . , ale aktivácia NATO, čl. 5 Zmluvy. . . by mohla viesť k „začiatku konca“.

25.02.2022

Nech si každý jeden z nás hľadá sám odpoveď na otázku prečo je dnes Rusko a Ukrajina vo vojne, (dnes už každý vie, že včera, 24.2.2022 vypukla azda nikým nepredvídaná bratovražedná vojna medzi Ruskom a Ukrajinou). Myslím si, že priemerne inteligentný človek, ktorý sleduje dianie okolo seba a zapne si nielen jeden informačný zdroj a nie je náchylný zjesť všetko aj s [...]

Cesta žitia nášho i cieľ samotný . . .

26.10.2021

Cesta žitia nášho nie rovná, ale hrboľatá a pretkaná zákrutami mnohými je ona. Lež vnútorný zrak náš vždy ako oko naše predom varovať by nás mal pred zakopnutím, kolíziou možnou. Zahľadení však mnoho ráz len k horizontom nášho snaženia sme akosi až príliš. Aspoň tak sa to v našich mysliach v tie chvíle ako prvoradá dôležitosť pre naše žitie javí, [...]

Daniela Kralevich

V kauze tragickej smrti študentky Linh vypočuli znalca. Kralevich vinu odmieta

28.11.2023 14:06

Podnikateľka a bývalá modelka čelí obžalobe pre prečin usmrtenia.

orbán

Žiadne 'Spojené štáty európske' nechceme. Ochránime národnú suverenitu, znie z Maďarska

28.11.2023 13:40

Poslanci maďarského parlamentu v utorok začali diskutovať o 12. novele ústavy a o návrhu zákona pod názvom Ochrana národnej suverenity.

kyberšikana - dieťa pri počítači - problém so šikanovaním na webe

Základné školy v Sabinove zaznamenali prípady šikanovania, riešili ich operatívne

28.11.2023 13:36

Školy tvrdia, že realizujú rôzne osvetové aktivity a spolupracujú s Centrom poradenstva a prevencie.

SR Vyšné Nemecké doprava obmedzenia KEX

Protest poľských dopravcov nekončí, zomreli dvaja muži. Varšava navrhla Kyjevu riešenie

28.11.2023 12:35

Poľský minister infraštruktúry poslal Ukrajine návrh na riešenie protestu poľských nákladných autodopravcov na hraničných priechodoch s Ukrajinou.

Kalafut Rastislav

Štatistiky blogu

Počet článkov: 48
Celková čítanosť: 434321x
Priemerná čítanosť článkov: 9048x

Autor blogu

Kategórie